1 Krl 21,23

CZASY ELIASZA
Eliasz w imieniu Pana karci Achaba
21 23 Również i o Izebel tak mówi Pan: Psy będą żarły Izebel pod murem* Jizreel.


Przypisy

21,23 - Tekst niepewny; inni: "na polu".

Zobacz rozdział