1 Krl 10,22

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Dochody królewskie i bogactwo Salomona
10 22 Albowiem dalekomorska* flota królewska razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata przywożąc z Tarszisz złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie.


Przypisy

10,22 - Dosł.: "okręty Tarszisz", co oznacza tu nie cel podróży, lecz typ okrętu; por. jednak 2 Krn 9,21.

Zobacz rozdział