1 Krl 4,6

RZĄDY SALOMONA
Ustanowienie administracji państwowej
4 6 Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo.


Zobacz rozdział