1 Krl 7,15-22

BUDOWLE SALOMONA
Odlewy z brązu dla świątyni
7 15 A zatem odlał dwie kolumny brązowe. Jedna kolumna miała osiemnaście łokci wysokości, a dwanaście łokci obwodu*, [tyleż] i druga kolumna. 16 Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. Pięć łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci wysokość głowicy drugiej. 17 * Na głowicach, które były na szczycie kolumn, były sploty na wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej: sploty na jednej i na drugiej głowicy. 18 Wykonał też jabłka granatu*: dwa rzędy dokoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy. 19 Głowice, będące na szczycie tych kolumn w sieni, miały kształt lilii wielkości czterech łokci. 20 Ponadto głowice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy nich miały dokoła dwieście jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na drugiej głowicy. 21 Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin*, a kolumnie postawionej po lewej stronie nadał imię Boaz*. 22 A na wierzchu tych kolumn był kształt lilii. Tak została wykończona robota tych kolumn.


Przypisy

7,15 - Por. Jr 52,21. LXX dod.: "wewnątrz była pusta, a grubość jej wynosiła cztery palce".
7,17 - Tekst skażony.
7,18 - Por. 1 Krl 7,42. Tekst popr.
7,21 - Jakin = "Jahwe utwierdził". Boaz = "w Nim moc".

Zobacz rozdział