1 Krl 7,16

BUDOWLE SALOMONA
Odlewy z brązu dla świątyni
7 16 Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. Pięć łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci wysokość głowicy drugiej.


Zobacz rozdział