1 Krl 17,9

CZASY ELIASZA
Eliasz wskrzesza zmarłego
17 9 «Wstań! Idź do Sarepty* koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej] wdowie, aby cię żywiła».


Przypisy

17,9 - Hebr. Sorfata, miasto fenickie.

Zobacz rozdział