1 Krl 7,2-5

BUDOWLE SALOMONA
Inne budowle
7 2 Zbudował również "Dom Lasu Libanu", sto łokci długi, pięćdziesiąt łokci szeroki i trzydzieści łokci wysoki, na trzech rzędach słupów cedrowych z ociosanymi belkami cedrowymi na tych słupach 3 i nakryty też drzewem cedrowym ponad bocznymi pomieszczeniami*, które były na tych czterdziestu pięciu słupach, po piętnaście w każdym rzędzie. 4 Wnęki okienne także były w trzy rzędy: okno nad oknem, o trzy kroki. 5 Wszystkie otwory i okna były czworokątne: otwór od otworu o trzy kroki*.


Przypisy

7,3 - Inni tłum.: "belkami poprzecznymi".
7,5 - Koniec wiersza poprawiony wg LXX.

Zobacz rozdział