1 Krl 8,6-7

BUDOWLE SALOMONA
Przyniesienie Arki do świątyni*
8 6 Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, 7 gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu.


Przypisy

8,1 - Por. 2 Krn 5.

Zobacz rozdział