1 Krl 8,8

BUDOWLE SALOMONA
Przyniesienie Arki do świątyni*
8 8 Drążki te były tak długie, że ich końce, [poprzednio*] widoczne były z Miejsca Świętego przed sanktuarium: z zewnątrz jednak [teraz] nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego.


Przypisy

8,1 - Por. 2 Krn 5.
8,8 - Tj. w namiocie.

Zobacz rozdział