1 Krl 9,3

BUDOWLE SALOMONA
Pan przyrzeka Salomonowi swe błogosławieństwo*
9 3 Pan tak przemówił do niego: «Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede Mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego Imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce.


Przypisy

9,1 - Por. 2 Krn 7,12-22.

Zobacz rozdział