1 Krn 11,13

DAWID KRÓLEM
Wykaz sławnych wojowników*
11 13 Był on z Dawidem w Pas-Dammim i tam zebrali się Filistyni do walki. A była tam działka pola pełna jęczmienia. Kiedy zaś wojsko uciekło przed Filistynami,


Przypisy

11,10 - Por. 2 Sm 23,8-39, wraz z przypisami.

Zobacz rozdział