1 Krn 12,28

DAWID KRÓLEM
Wykaz przyłączających się do Dawida w Hebronie
12 28 Także Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim trzy tysiące siedmiuset.


Zobacz rozdział