1 Krn 2,21n

GENEALOGIE
Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy
2 21 Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba. 22 Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.


Zobacz rozdział