1 Krn 2,55

GENEALOGIE
Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy
2 55 rody pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba*.


Przypisy

2,55 - Tekst różnie popr.; por. Lb 24,21; 2 Krl 10,15.

Zobacz rozdział