1 Krn 21,5

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 5 Joab przekazał Dawidowi liczbę policzonego ludu. Cały Izrael liczył milion i sto tysięcy mężczyzn dobywających miecza; w Judzie zaś czterysta siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn dobywających miecza*.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.
21,5 - Inne liczby podaje 2 Sm 24,9. Por. 1 Krn 27,24: już sam autor mógł uważać te liczby za nie odpowiadające rzeczywistości.

Zobacz rozdział