1 Krn 26,20

DAWID KRÓLEM
Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie*
26 20 Lewici, ich bracia*, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy świętych.


Przypisy

26,1 - Por. 1 Krn 9,17-27
26,20 - Tekst popr.

Zobacz rozdział