1 Krn 29,15

DAWID KRÓLEM
Ofiary na świątynię
29 15 Jesteśmy bowiem pielgrzymami* przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak cień na ziemi [mijają] bez żadnej nadziei.


Przypisy

29,15 - Dosł.: "Obcymi".

Zobacz rozdział