1 Krn 21,1

DAWID KRÓLEM
Spis ludności i jego następstwa*
21 1 Powstał szatan* przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela.


Przypisy

21,1 - Por. 2 Sm 24,1-25.
21,1 - Autor precyzując teologicznie bliższą przyczynę faktu przypisuje szatanowi to, co 2 Sm 24,1 odnosi do Boga jako pierwszej przyczyny wszystkich rzeczy.

Zobacz rozdział