1 Krn 3,6.8

GENEALOGIE
Potomkowie Dawida
3 6 Potem Jibchar, Eliszua*, Elifelet. 8 Eliszama, Eliada, Elpalet*, dziewięciu.


Przypisy

3,6 - (1 Krn 3,6.8) - Popr. wg 1 Krn 14,5.
3,8 - (1 Krn 3,6.8) - Popr. wg 1 Krn 14,5.

Zobacz rozdział