1 Krn 16,34

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 34 * Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość.


Przypisy

16,34 - Powtórzenie Ps 106[105],1.47n.

Zobacz rozdział