1 Krn 5,40n

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego i arcykapłani
5 40 Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka*. 41 Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.


Przypisy

5,40 - Por. Ag 1,1; Ezd 7,1.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

1 Księga Kronik

1 Krn

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Tygodnik katolicki

Tygodnik katolicki