1 Krn 2,1-2

GENEALOGIE
Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy
2 1 Oto synowie Izraela*: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, 2 Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.


Przypisy

2,1 - Por. Rdz 35,23-26.

Zobacz rozdział