1 Krn 6,12

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego, Gerszoma, Merariego, Kehata, Aarona i jego potomków aż do Achimaasa
6 12 syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego Elkana*.


Przypisy

6,12 - Por. 1 Sm 1,1.20. Jest to ojciec Samuela.

Zobacz rozdział