1 Krn 8,29-38

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Ród Saula
8 29 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka*. 30 Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner*, Nadab, 31 Gedor, Achio i Zeker. 32 Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie. 33 * Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki. 35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy. 37 Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru*, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.


Przypisy

8,29 - Por. 1 Krn 9,35; 1 Krn 21,29.
8,30 - Dod. wg 1 Krn 9,36.
8,33 - Por. 1 Krn 9,39-44; 1 Sm 14,49-51.
8,38 - Rkp, LXX, syr.: "jego pierworodny". Por. 1 Krn 9,44.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

1 Księga Kronik

1 Krn

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Internetowa Liturgia Godzin

Internetowa Liturgia Godzin