1 Krn 9,1

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Źródło historyczne rodowodów
9 1 Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w księdze królów izraelskich i judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilońskiej z powodu swych występków.


Zobacz rozdział