1 Mch 2,18

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Wybuch powstania
2 18 Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co jest polecone w królewskim dekrecie, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół*, ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami».


Przypisy

2,18 - Zaszczytny tytuł, udzielany przez króla w dowód łaski.

Zobacz rozdział