1 Mch 3,37

JUDA MACHABEUSZ
Przygotowania króla do wyprawy na Wschód
3 37 Wtedy król zabrał drugą połowę swych wojsk, w roku sto czterdziestym siódmym* wyruszył z królewskiej swej stolicy, Antiochii*, przeprawił się przez rzekę Eufrat i przeszedł przez górne krainy*.


Przypisy

3,37 - "W r. 147" - r. 156 przed Chr.: Antiochia nad Orontesem, stolica państwa Seleucydów (Syrii); "krainy" - Persja i Media. Dalszy ciąg wypadków zob. 1 Mch 6.

Zobacz rozdział