1 Mch 3,18-22

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Seronem
3 18 Juda odparł: «Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu* nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. 19 Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. 20 Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytępić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. 21 My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. 22 On sam* skruszy ich przed naszymi oczami. Wy zaś ich nie obawiajcie się!»


Przypisy

3,18 - (1 Mch 3,18.22) - Mowa o Bogu, którego imienia nie podaje nigdy autor księgi.
3,22 - (1 Mch 3,18.22) - Mowa o Bogu, którego imienia nie podaje nigdy autor księgi.

Zobacz rozdział