1 Mch 5,22

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Galilei
5 22 a on ścigał ich aż do bram Ptolemaidy. Spomiędzy pogan padło blisko trzy tysiące żołnierzy, a on zabrał łupy na nich zdobyte.


Zobacz rozdział