1 Mch 5,46

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Gileadzie
5 46 Przybyli do Efron*, a było to miasto wielkie i bardzo mocne, położone w przejściu, i nie można było zboczyć ani na prawo, ani na lewo, aby je ominąć; trzeba było przejść przez jego środek.


Przypisy

5,46 - Dziś: et-Taijibeh.

Zobacz rozdział