1 Mch 7,25

JUDA MACHABEUSZ
Alkimos i Bakchides w Judei
7 25 Gdy Alkimos przekonał się, że Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele sił, i kiedy spostrzegł, że nie będzie się mógł mu przeciwstawić, wrócił do króla i oskarżał ich o złe [knowania].


Zobacz rozdział