1 Mch 7,40

JUDA MACHABEUSZ
Nikanor w Judei
7 40 Juda zaś rozłożył się obozem w Adasa* razem z trzema tysiącami żołnierzy i modlił się słowami:


Przypisy

7,40 - 8 km na północ od Jerozolimy.

Zobacz rozdział