1 Sm 10,11

SAMUEL I SAUL
Namaszczenie Saula na króla
10 11 A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, że on prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem: «Co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami?»


Zobacz rozdział