1 Sm 24,4

SAUL I DAWID
Dziwne spotkanie w jaskini Engaddi
24 4 I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi*, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini.


Przypisy

24,4 - Zob. Sdz 3,24 z przypisem.

Zobacz rozdział