1 Sm 10,20n

SAMUEL I SAUL
Wybór Saula potwierdza losowanie
10 20 Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. 21 Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. <I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu>*, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono.


Przypisy

10,21 - Dod. wg LXX.

Zobacz rozdział