1 Sm 10,6.10

SAMUEL I SAUL
Namaszczenie Saula na króla
10 6 Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi, i staniesz się innym człowiekiem. 10 Skoro przybyli stamtąd do Gibea, spotkał się z gromadą proroków i opanował go duch Boży. Prorokował też wśród nich.


Zobacz rozdział