1 Sm 16,7

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 7 Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>*, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce».


Przypisy

16,7 - Dod. za LXX.

Zobacz rozdział