1 Sm 11,1

SAMUEL I SAUL
Walka z Ammonitami wzmacnia Saula
11 1 Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz: «Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć».


Zobacz rozdział