1 Sm 16,5

SAUL I DAWID
Namaszczenie Dawida
16 5 Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się* i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!» Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.


Przypisy

16,5 - Zob. Wj 19,22; Lb 11,18; Joz 3,5.

Zobacz rozdział