1 Sm 18,7

SAUL I DAWID
Saul zazdrości Dawidowi
18 7 I zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców: «Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy».


Zobacz rozdział