1 Sm 2,22

HELI I SAMUEL
Karygodne czyny synów Helego
2 22 Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów <i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do Namiotu Spotkania>*.


Przypisy

2,22 - Por. Wj 38,8. LXX opuszcza tę część zdania.

Zobacz rozdział