1 Sm 16,14

SAUL I DAWID
Dawid w łaskach monarchy
16 14 Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana*.


Przypisy

16,14 - W tym sensie, że Bóg jest przyczyną pierwszą wszelkiego działania (por. Sdz 9,23). Saul opanowany został jakimś rodzajem schorzenia psychicznego.

Zobacz rozdział