1 Sm 24,2

SAUL I DAWID
Dziwne spotkanie w jaskini Engaddi
24 2 Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: «Oto Dawid przebywa na pustyni Engaddi».


Zobacz rozdział