1 Sm 27,10

SAUL I DAWID
Współpraca z Akiszem
27 10 * Akisz mówił: «Gdzie byliście dzisiaj na wyprawie wojennej?» Dawid mówił: «W Negebie judzkim. W Negebie jerachmeelickim. W Negebie kenickim».


Przypisy

27,10 - Dawid, chcąc zyskać względy Akisza, twierdził, że dokonywał wypraw na Judę. W ten sposób zresztą torował sobie drogę do celu, tępiąc niepożądanych sąsiadów na pustyni.

Zobacz rozdział