1 Sm 3,17

HELI I SAMUEL
Widzenie Samuela
3 17 [Heli] zagadnął: «Co to za słowa, które [Bóg] wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj! Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci*, gdybyś ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział».


Przypisy

3,17 - Hebrajska formuła zaklinająca; zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział