1 Sm 3,19n

HELI I SAMUEL
Widzenie Samuela
3 19 Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. 20 Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby* poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pańskim.


Przypisy

3,20 - Tzn. od północnego krańca do południowego.

Zobacz rozdział