1 Sm 3,21

HELI I SAMUEL
Widzenie Samuela
3 21 I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Szilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Szilo. Heli był bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana*.


Przypisy

3,21 - Dod. za LXX.

Zobacz rozdział