1 Tes 1,10

Uznanie dla postawy adresatów
1 10 i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu*.


Przypisy

1,10 - W dniu sądu (por. Dz 17,31; Rz 5,9).

Zobacz rozdział