1 Tes 5,23-24

Zakończenie
5 23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało* bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.


Przypisy

5,23 - Trzy te terminy oznaczają całego odkupionego człowieka: ciało, duszę i życie nadprzyrodzone.

Zobacz rozdział