1 Tes 2,7-12

O działalności Apostoła w Tesalonice
2 7 A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem*, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. 8 Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. 9 Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem*. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. 10 Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. 11 Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci*, 12 abyście postępowali w sposób godny Boga*, który was wzywa do swego królestwa i chwały.


Przypisy

2,7 - Materialnym lub przez nadużywanie powagi apostolskiej.
2,9 - Por. Dz 20,34; 1 Kor 4,12.
2,11 - Por. Dz 20,31.
2,12 - Por. Ef 4,1; Flp 1,27.

Zobacz rozdział